Diensten

Boekhouding

De financiële administratie van uw bedrijf bijhouden is een tijdrovende klus. Daarnaast is een goede administratie belangrijk voor uw onderneming, maar ook een wettelijke verplichting. Daarom staan we u hierbij terzijde. Door u van  passende adviezen over uw financiële bedrijfsvoering te voorzien, helpen wij uw onderneming groeien.

We helpen u op verschillende manieren bij uw administratie. We begeleiden u bij het inrichten van uw administratie, ondersteunen u bij het voeren van de administratie of we nemen het in zijn geheel uit handen.

Jaarrekeningen

De  jaarrekening geeft u inzicht in de financiële positie van uw onderneming van het afgelopen boekjaar. Met de jaarrekening legt u financiële verantwoording af aan de Belastingdienst en andere stakeholders, zoals externe leveranciers. Een jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting.

Salarisadministratie

Heeft u personeel in dienst? Dan verzorgen wij uw salarisadministratie. U ontvangt dan maandelijks de salarisstroken en de aangifte loonbelasting voor de belastingdienst. Uw administratie wordt nauwkeurig voor u verwerkt via een online portal, zodat u en uw medewerkers altijd alles direct kunnen inzien en de betalingen van salarissen foutloos en op tijd kan gebeuren.

Belastingen

Belastingen zijn onlosmakelijk met ondernemen verbonden, wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actuele wet- en regelgeving op fiscaal gebied. Onze adviseurs kijken niet alleen naar uw cijfers, ze luisteren ook naar uw verhaal.

Advies

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van bijvoorbeeld een ondernemingsplan? Of wilt u hulp hebben bij uw kredietaanvragen, prognoses en analyses? Met onze passie en jarenlange expertise in diverse branches, weet u zeker dat u de  juiste persoonlijke aandacht en  advies op maat krijgt.

Interim

Wij zijn er ook voor bedrijven die tijdelijk extra mankracht kunnen gebruiken. Heeft u (tijdelijk) extra hulp nodig? Bv. in de vorm van extra handjes of expertise? Wij kunnen op interim basis werkzaamheden voor u verrichten. Door efficiëntie, betrokkenheid en jarenlange ervaring zijn wij in staat, de werkzaamheden, snel, flexibel en kundig uit te voeren.

%d bloggers liken dit: